DUYURULAR: Kullanıcılarımız aldığınız cüzların okunup okunmadığını panelden kontrol ediniz.

Fussilet Suresi :  "Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenlere gelince, onların üzerine melekler inip: hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vadedilen cennetle sevinin derler."

Bu videolar Dost Tv'nin bir hizmetidir. Sunumu yapan değerli Davut Kaya hocamıza ve Dost Tv ye bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.