DUYURULAR: Kullanıcılarımız aldığınız cüzların okunup okunmadığını panelden kontrol ediniz.

Fussilet Suresi :  "Ve şayet seni şeytandan bir dürtme dürtecek olursa ona uyma da şerrinden hemen Allah'a sığın. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." deyip Allah'ın korumasını iste. Şüphesiz ki her şeyi işiten ve bilen O'dur. Senin sığınmanı işitir, niyetini ve her halini bilir"

Türkçe Seslendirme

Cüz

Arapça Seslendirme