DUYURULAR: Kullanıcılarımız aldığınız cüzların okunup okunmadığını panelden kontrol ediniz.

Al-i İmran Suresi :  "Allah'ım hidayet buyurduktan sonra kalblerimizi kaydırma."

Türkçe Seslendirme

Cüz

Arapça Seslendirme