DUYURULAR: Kullanıcılarımız aldığınız cüzların okunup okunmadığını panelden kontrol ediniz.

Fussilet Suresi :  "Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenlere gelince, onların üzerine melekler inip: hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vadedilen cennetle sevinin derler."

Türkçe Seslendirme

Cüz

Arapça Seslendirme